Uygulamanın Altın Kuralları

Genel

 Uygulama yapılacak yüzeyler her tür yağ, kir, pas, toz, gevşek doku ve kabarmış tabakadan arındırılmalı, yüzey kuru ve temiz olmalıdır.

• Ürünlere karıştırılan su, önerilen miktarı hiçbir zaman aşmamalıdır. Kullanılan inceltme suyu temiz olmalı ve asla tuzlu su karıştırılmamalıdır.

• Ürünler homojen olarak karıştırılmalı, her ürün için belirtilen karıştırma tekniğine ve zamanlamasına uyulmalıdır.

• Uygulama yapılmayacak yüzeyler daima maskelenmeli, malzeme sıçrayan yerler derhal temizlenmelidir.

• Uygulama ortam sıcaklığı en az 6 °C olmalıdır.

• İlk kat kurumadan, 2. kat uygulama yapılmamalıdır.

• Depolama süresini aşmış ürünler kullanılmamalıdır.

Dış Cepheler

• Yüzeyin sağlamlığı ve aderansı çekiç darbeleri ile kontrol edilmeli, bölgesel olarak kabarmış ve dökülme eğilimi gösteren boya veya aderansı zayıf eski kaplamalar temizlenmelidir.

• Yüzeydeki bölgesel çatlak ve boşluklar Tesvopal’in amaca uygun bir tipi ile onarılmalıdır. 

• Cephenin tamamının Tesvopal 100 ile kaplanması, genellikle şart olmamakla birlikte, homojen ve sağlam bir alt yüzey oluşturulmasını sağlayarak son katın performansını arttıracaktır.

• Hazırlanan harcın ürün bazında önerilen kullanılabilme süresi aşılmamalıdır.

• Çok kuru ve/veya çok sıcak havalarda, doğrudan güneş altında uygulama yapılmamalıdır.

• Rüzgarlı ve sıcak havalarda erken kuruma ve ton farklılıklarını önlemek ve malzemenin yüzeye iyi yayılmasını sağlamak için, küçük alanlarda ve seri çalışılmalıdır.

İç Yüzeyler

• Bölgesel olarak kabarmış ve dökülme eğilimi gösteren boyalar yüzeyden temizlenmeli, yüzey zımpara ile kontrol edilmelidir. 

• Kireç badanalı yüzeyler tamamen kazınmalı, toz ve kireç kalıntıları, basınçlı veya sodalı su ile yok edilmelidir. 

• İnce çatlak ve kusurlar tamir edilmeli, özellikle parlak ve yarı mat boya kullanılacak ise, tüm yüzeyler macunlanmalıdır. 

 Alçı sıva veya alçı panel üzerine uygulamalarda, 1. kattan önce yüzeye Lakopal sürülmesi, boya tüketimini azaltacak ve yüzey emicilik farklarının oluşturacağı gölgelenmeyi önleyecektir.