Mintec Yapı Kaplama Teknikleri Türkiye web sitesine hoş geldiniz..
 
 

FLOOROPAL AKIŞKAN ZEMİN TESVİYE ŞAPLARI

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL Serisi Ürünler, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan, elle veya pompa ile uygulanabilen zemin tesviye şaplarıdır. 

Kendiliğinden teraziye gelerek (self leveling), zeminlerde düz ve pürüzsüz yüzeyler elde etmeyi sağlayan Flooropal serisi, son nesil süper-plastifiyanlar içeren, kazein içermeyen, çevre dostu ürünlerden oluşur.

Floroopal serisi ürünler, konutlarda, ticari ve sosyal amaçlı mekanlarda ( dükkan, galeri, restoran, ofis, hastane, v.b.), ve sanayide (fabrika, atölye, depo v.b.) kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. Bu alanlarda, parke, PVC, halı, linoleum , poliüretan ve epoksi altında kullanıma uygun tipleri olduğu gibi, üzeri açık bırakılabilen bir tipi de mevcuttur.

TEKNİK AVANTAJLAR 

Hızlı kuruma özelliği, uygulandıktan 1-3 saat sonra üzerinde yürünmesine olanak sağlar. 
Hızlı kürlenme özelliği (Flooropal M15) son kaplama malzemesini muadillerine göre çok daha kısa bir sürede kaplanabilmesine, imkan verir. 
Alt zemine aderansı yüksektir, zaman içinde ayrılma olmaz. Flooropal M15 ve M Reno seramik, epoksi, PVC, ahşap ve benzeri zor zeminlere bile yapışma sağlar.
Mekanik mukavemetleri muadillerine göre yüksektir. Flooropal M TOP yüksek aşınma dayanımına sahip olduğundan üzeri kaplanmadan ağır trafik ve ağır yük altında bile tozumadan hizmet verebilir.
Düşük rötre özelliği nedeniyle çatlama riski çok düşüktür. 

ÜRÜNLER

FLOOROPAL M 10 

Ticari mekanlar, hastaneler, okullar ve konutlarda kullanıma elverişli, üzerine doğrudan ahşap, PVC, linoleum, spor amaçlı zemin kaplamaları, veya halı döşenebilecek pürüzsüzlük ve düzlükte yüzeyler elde edilmesini sağlar. Flooropal M10 yapıştırma parke veya seramik uygulamasında gerekli olan mukavemet değerlerine sahiptir.
Her katta 1-30 mm kalınlıkta uygulanabilmesi, kısmen bozuk zeminlerde ön tamir ihtiyacını ortadan kaldırır.

FLOOROPAL M 15 
Ticari mekanlar, hastaneler, okullar ve konutlarda kullanılan her tip kaplama yanında, epoksi ve poliüretan uygulamaları altında da kullanılabilir.
Renovasyon çalışmalarında seramik, ahşap, PVC, epoksi v.b. yüzeylere doğrudan uygulanabilmesi işin süratle ve zahmetsizce tamamlanmasına izin verir. 
Hızlı kürlenme özelliği, üzerine son kaplamanın süratle yapılabilmesini sağlar. Örneğin, bir galerinin zemininin bir hafta sonunda yenilenmesi mümkündür.

FLOOROPAL M TOP 
Sanayi tesislerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ağır trafik (kamyon, forklift) ve ağır yüke (makineler, depolama) dayanıklı olmasını sağlayan yüksek basınç mukavemetine (35 MPa) ve aşınma dayanımına sahiptir. Geniş alanlarda özel şap pompası kullanarak günde 1000 m² kaplamak mümkündür. Özellikle kimyasal dayanım aranan alanlarda epoksi boya altında ekonomik bir çözümdür.
Üzeri kaplanmadan kullanılabilmesi ve derzsiz bir görüntü sunması, Flooropal M TOP’un ticari ve sosyal amaçlı alanlarda da tercih edilme nedenidir.
Her katta 1-15 mm kalınlıkta uygulanabilir; istenirse renklendirilebilen bir tesviye şapıdır. 

FLOOROPAL M RENO 
Özellikle zor zeminlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, ağırlıklı olarak bina yenileme çalışmalarında kullanılan, kolay yayılma özelliğine sahip bir malzemedir.
Flooropal M Reno ses ve ısı yalıtımlı alt yüzeylerde doğrudan 50 mm kalınlığa kadar kullanılır. Üzerine seramilk veya vinil karoların döşenmesi için son derece düzgün yüzeyler oluşturur. Elyaflı yapısı, örneğin banyolarda eğim verilmesine olanak sağlar. Ayrıca, diğer zemin tesviye şaplarının uygulanmasından önce, zemindeki bozuklukları tamir amaçlı da kullanılabilir.

FLOOROPAL M 19 ve FLOOROPAL M 19 EKSPRES
Sağlam zeminlerde, PVC kaplamalar altında uygulanmak üzere geliştirilmiş ekonomik malzemelerdir. Flooropal M19 Ekspres, hızla kürlenerek son kat PVC kaplamanın çok süratli bir şekilde uygulanmasına imkan verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

%22 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır.
ÜRÜN TİPİ Flooropal 
M10
Flooropal
M 15
Flooropal
M 19
Flooropal
M19 Ekspres
Flooropal
M TOP
Flooropal 
M Reno
Eğilme mukavemeti > 5 N/mm² > 7 N/mm² > 4 N/mm² > 4 N/mm² > 8 N/mm² > 7 N/mm²
Basınç mukavemeti > 25 N/mm² > 30 N/mm² > 19 N/mm² > 19 N/mm² > 30 N/mm² > 30 N/mm²
Betona aderans (SS 92 35 07) > 1,5 N/mm² > 2 N/mm² > 1,5 N/mm² > 1,5 N/mm² > 3 N/mm² > 2 N/mm²
Serbest rötre % 0,04 – 0,06 % 0,04 – 0,06 % 0,04 – 0,06 % 0,04 – 0,06 % 0,04 – 0,06 % 0,03 – 0,05

“Tekerlekli koltuk” mukavemet testi (SS 92 35 07), RWFC 450 sınıfı normlarına uygundur.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
ÜRÜN TİPİ Flooropal 
M10
Flooropal
M 15
Flooropal
M 19
Flooropal
M19 Ekspres
Flooropal
M TOP
Flooropal 
M Reno
MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19) 145 – 155 
mm
145 – 155 
mm
135 – 145 
mm
135 – 145 
mm
145 – 155 
mm
135 – 140 
mm
Hazır malzeme kullanım süresi 15 – 20 
dakika
15 – 20 
dakika
15 – 20 
dakika
15 – 20 dakika 15 – 20 
dakika
15 – 20 
dakika
pH değeri Yaklaşık 11 Yaklaşık 11 Yaklaşık 11 Yaklaşık 11 Yaklaşık 11 Yaklaşık 11
Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 3 saat 1 – 3 saat 1 – 3 saat 1 – 3 saat 1 – 3 saat 1 – 3 saat
Sertleşme süresi (son kaplama) 7 – 10 gün 24 saat 7 – 10 gün 24 saat Kaplanmadan bırakılabilir,24 saat hafif yük, 7 gün ağır yük trafiği 1– 3 gün

Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.

SU DAYANIMI 

Sertleştikten sonra FLOOROPAL Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar.

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²’dir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı:
Uygulama yapılacak yüzey sert, sağlam ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.

Astarlama:
FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir.

FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.

Karıştırma:
Malzemeler aksi belirtilmedikçe %22 oranında (25 kg torbaya 5.5 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya MINTEC tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.

Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5 C ile +20 C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

Uygulama:
Karıştırılan malzeme yüzeye el veya pompa ile yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.

Flooropal Serisi ürünler, +10C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez.

Uygulamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

*Flooropal serisi ürünler sert ve sağlam zeminler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde 
yumuşak (asfalt ve benzeri) veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir.

*Flooropal uygulamasından önce mutlaka astar (Flooropal Primer 13) kullanılmalıdır. 

*Flooropal uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz 
olarak aktarılmalıdır.

AMBALAJ

FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg’lık kağıt torbalarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL Serisi ürünler kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 Torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

TEMİZLEME

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun. 

FLOOROPAL Serisi ürünler, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

TEKNİK SERVİS


Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen MINTEC’e danışınız.

MINTEC FLOROPAL ÜRÜN SEÇİM REHBERİ

Flooropal Alt Yüzey Üst Kaplama Uygulama Kalınlığı Kaplama Süresi (*) Yaya Trafiği Belirgin Özellik
M 10 Beton, Şap,Gaz Beton, Yapıştırma Parke, PVC,Linoleum, Seramik ve Halı 1-30 mm 7 Gün 1-3 saat Kendiliğinden Yayılma
M 15 Beton, Şap,Gaz Beton, Mevcut Kaplama Epoksi (sanayi Hariç) + M10 için verilenler 1-30 mm 1 Gün 1-3 saat Kendiliğinden Yayılma
M 19 Beton,Nitelikli Şap PVC 1-30 mm 7 Gün 1-3 saat Kendiliğinden Yayılma
M19 Ekspres Beton,Nitelikli Şap PVC 1-30 mm 1 Gün 1-3 saat Kendiliğinden Yayılma
M RENO Beton, Şap,Gaz Beton, Mevcut Kaplama, yerden Isıtma Epoksi (sanayi Hariç) + M10 için verilenler 1-50 mm 1 Gün 1-3 saat Eğim Verme imkanı
M TOP Beton, Nitelikli Şap Üstü açık bırakılabilir, Epoksi, Poliüretan 1-15 mm 4 Gün 1-3 saat Ağır Yük ve Ağır Trafik

(*) İsveç standartlarına göre